Läs om hur vi anpassar vår verksamhet under rådande pandemi.

Så här skyddar du din hemsida mot hackning och andra hot

Varför är hacking ett problem för företag?

Hacking (eller hackning) mot företags hemsidor kan vara ett stort problem, eftersom det kan leda till ekonomiska förluster, skadad rykte och andra negativa konsekvenser. När en hemsida hackas kan angriparen till exempel stjäla känslig kund- och företagsinformation, manipulera hemsidans innehåll och funktioner, eller infiltrera hemsidan med skadlig kod som kan sprida sig vidare till andra webbplatser. Detta kan skapa stora problem för företaget, inte bara genom direkta förluster av data och pengar, utan också genom att förtroendet för företaget minskar hos kunder och andra intressenter.

Ett annat problem med hacking mot företags hemsidor är att det kan vara svårt att upptäcka och hantera. Angripare kan till exempel använda sig av sofistikerade metoder för att dölja sina spår och undvika att bli upptäckta, vilket gör det svårt för företaget att upptäcka att hemsidan har hackats. Dessutom kan det ta tid att rensa bort skadlig kod och återställa hemsidan till dess normala funktion, vilket kan innebära att företaget måste stänga ner hemsidan under en längre tid.

Hur skyddar man sig mot hacking?

Det finns många olika sätt att skydda en hemsida mot hacking och andra säkerhetshot. Här är några tips:

Tips 1. Använd starka och unika lösenord

Se till att alla användarkonton på hemsidan har starka och unika lösenord, och se till att dem ändras regelbundet. Starka och unika lösenord består ofta av en sträng olika tecken, som inte har någon innebörd. Genom att ändra lösenord regelbundet kan man minska risken för att en hacker ska kunna använda lösenordet för att få obehörig tillgång till en hemsida eller ett system. Detta är speciellt viktigt om lösenordet har blivit kompromissat på något sätt, till exempel genom en dataläcka eller om en användare har delat med sig av lösenordet till en obehörig person. Genom att ändra lösenordet kan man säkerställa att en hacker inte kan använda det gamla lösenordet för att få tillgång till hemsidan eller systemet. Det är dock viktigt att notera att även om man ändrar lösenordet regelbundet så är det inte en garanti för att man kan skydda sig mot alla typer av attacker, så det är viktigt att också använda andra säkerhetsåtgärder för att skydda sig mot hacking.

Tips 2. Installera en säkerhetslösning på din hemsida

En säkerhetslösning är till exempel en brandvägg eller ett säkerhetsplugin, som hjälper till att skydda mot olika typer av attacker. En brandvägg är ett säkerhetsverktyg som används för att skydda datorer och nätverk mot olika typer av säkerhetshot. En brandvägg kan användas på en hemsida på flera olika sätt, till exempel genom att:

  • Blockera olovliga anslutningar och försök att få obehörig tillgång till hemsidan. En brandvägg kan filtrera trafiken som kommer till hemsidan och blockera förfrågningar som inte uppfyller vissa säkerhetskriterier.
  • Skydda hemsidan mot skadlig kod. En brandvägg kan scanna den trafik som kommer till hemsidan och söka efter tecken på skadlig kod, till exempel virus, trojaner och ransomware. Om en brandvägg upptäcker någon skadlig kod kan den blockera den och förhindra att den spridas vidare till andra delar av hemsidan eller till andra användare.
  • Begränsa åtkomst till vissa delar av hemsidan. En brandvägg kan användas för att kontrollera vilka användare som har tillgång till olika delar av hemsidan, till exempel administratörskonton, känsliga sidor eller databaser. Detta kan hjälpa till att förhindra att obehöriga användare kan få tillgång till hemsidan och dess innehåll.

Ett populärt säkerhetsplugin för plattformen WordPress är Wordfence. Pluginet hjälper till att skydda din WordPress-webbplats mot olika typer av hot och angrepp, såsom skadliga skript, hackningar och andra säkerhetshot. Wordfence erbjuder också en rad olika säkerhetsfunktioner, inklusive brandväggar, användaridentifiering, lösenordshantering och malware-scanning.

Tips 3. Se till att alla mjukvaror och plugin som används på hemsidan är uppdaterade med de senaste säkerhetsfixarna.

Det är viktigt att uppdatera till de senaste säkerhetsuppdateringarna eftersom det hjälper till att skydda din webbplats mot de senaste säkerhetshoten och angreppen. När en sårbarhet upptäcks i ett program eller ett system, ser oftast utvecklarna av det programmet eller systemet till att en säkerhetsuppdateringar släpps som åtgärdar de sårbarheter. Därför är det viktigt att hålla sin hemsida uppdaterad.

Tips 4. Använd HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) på hemsidan, så att all data som skickas mellan hemsidan och dess besökare är krypterad.

HTTPS står för HyperText Transfer Protocol Secure och är en säker version av HTTP, det protokoll som används för att överföra data mellan en webbserver och en webbläsare. HTTPS använder en krypteringsteknik för att säkerställa att data som överförs mellan en webbserver och en webbläsare är säker och kan inte läsas av obehöriga parter. Det är viktigt att använda HTTPS för att skydda användarnas integritet och säkerställa att ingen kan ändra eller manipulera data som överförs mellan en webbserver och en webbläsare.

För att göra en webbsida tillgänglig via HTTPS i stället för HTTP måste man först skaffa ett giltigt SSL-certifikat (Secure Sockets Layer). Detta certifikat är en krypteringsnyckel som används för att säkerställa att data som överförs mellan en webbserver och en webbläsare är säker. När man har skaffat ett SSL-certifikat kan man installera det på sin webbserver och konfigurera webbservern så att den använder HTTPS i stället för HTTP. Denna process kan anses vara avancerad, därför kan det vara intressant att lämna över denna installation till proffessionella.

Tips 5. Säkerhetskopiera din hemsida regelbundet, så att du har en kopia av alla filer och databaser om något skulle hända.

Det finns flera anledningar till varför man bör göra en säkerhetskopia av sin hemsida. En av de viktigaste anledningarna är för att skydda mot förlust av data. Idag är många av världens hemsidor byggda i verktyget WordPress som ofta innehåller mycket viktig information, till exempel artiklar, bilder och kommentarer från besökarna. Om något skulle hända med denna data, till exempel om servern går sönder eller om datan blir utsatt för en hackerattack, kan det bli mycket svårt och tidskrävande att återställa sidan utan en säkerhetskopia.

En annan anledning till varför man bör göra en säkerhetskopia av sin WordPress-sida är för att kunna återställa sidan snabbt om något skulle gå fel. Om man till exempel installerar ett plugin som inte fungerar som förväntat eller gör en uppdatering som inte går som planerat kan man återställa sidan till ett tidigare fungerande tillstånd genom att använda en säkerhetskopia. Detta kan rädda mycket tid och frustration.

Tips 6. Var försiktig med att klicka på länkar och bifoga filer från okända avsändare

Var extra försiktig med att klicka på länkar och bifoga filer från okända avsändare, eftersom det kan vara en bluff eller ett försök att infiltrera din hemsida med skadlig kod. När en användare klickar på en sådan länk kan malwaren laddas ner och installeras på användarens dator, vilket kan ge en hacker möjlighet att komma åt användarens hemliga data eller till och med fjärrstyra användarens dator.

Tips 7. Ta hjälp av en professionell säkerhetsfirma eller en kunnig webbdesigner om du är osäker på hur du ska skydda din hemsida på bästa sätt.

Professionell hjälp kan hjälpa dig att spara tid och energi. Att försöka lära sig om alla dessa olika områden kan vara tidskrävande och kräva mycket engagemang. Genom att låta en professionell konsult hjälpa dig kan du fokusera på det som är viktigast för ditt företag och lägga mindre tid på att försöka hantera saker som du kanske inte har kunskap om.

Har du problem med säkerheten på din hemsida eller vill du kanske ha förebyggande råd? Hör av dig, vi hjälper dig gärna! Du kan höra av dig genom att kontakta oss här.

Hej!

Vi ser fram emot att höra från dig och vi lovar att svara så fort vi kan!