Läs om hur vi anpassar vår verksamhet under rådande pandemi.

Integritetspolicy

Vi tar era personuppgifter och dess hantering på största allvar och hanterar dem med största respekt. På denna sida beskriver vi hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagar (GDPR) samt hur du kan kontakta oss gällande personuppgifter.

En personuppgift är den information som kan kopplas till en identifierbar fysisk person. Här innefattas exempelvis namn, IP-adresser och kontaktuppgifter.

Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge

Vi sparar de respektive uppgifter som skickas in genom våra olika formulär. Uppgifter som rör trafiken på sidan lagrar vi även och sparar dessa uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Insamlingen av personuppgifter grundar vi på samtycke.

Ändamål och syfte med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av eller radera insamlad information

När som helst har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att begära information om vilka uppgifter vi har lagrat om dig.

Cookies och analystjänster

Vi använder oss av cookies i form av nödvändiga cookies som används i funktionaliteten av hemsidan och cookies som används för statistik.

Cookies som används för analys tillhandahålls av tredje part som bland annat samlar in IP-adresser och trafikinformation. Data som vi använder för att utvärdera och utveckla våra tjänster och produkter.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss gällande personuppgifter når du oss här:

CM Digital AB
[email protected] 
Org.nr: 559338-2988

Hej!

Vi ser fram emot att höra från dig och vi lovar att svara så fort vi kan!