Blue screen

När borde man uppdatera WordPress? 

Inledning 

Att hålla sin WordPress-sida uppdaterad är mycket viktigt, främst med avseende på säkerhet, men också för bättre prestanda, nyare funktioner och buggfixar. Hur ofta man bör uppdatera en given sida beror på flera saker. Viktiga säkerhetsuppdateringar brukar komma som kritiska uppdateringar och kan ofta automatiskt uppdateras utan större problem eller ingrepp. Andra uppdateringar såsom buggfixar, prestandaförbättringar eller nya funktioner är inte lika kritiska och kan vänta, men bör göras ofta för att minimera risk för fel på hemsidan. 

När bör vad uppdateras? 

Säkerhet 

Säkerhetsuppdateringar är de allra viktigaste uppdateringarna som en WordPress-sida kan få. De uppdateringarna ser till att din sida håller sig så säker som möjligt och har de senaste säkerhetsfunktionerna. Säkerhetsuppdateringar kommer ofta direkt till WordPress självt, men för tillägg kan det vara lite svårare att se om uppdateringen kommer med några säkerhetsfixar. Säkerhetsuppdateringar bör göras så snabbt de kommer ut. 

WordPress, teman och tillägg 

WordPress självt, de teman och tillägg som sidan använder bör uppdateras regelbundet för att åtgärda eventuella buggar, tillföra nya funktioner, och (återigen) för att öka säkerheten på sidan. Ofta, som tidigare nämnt, kommer uppdateringar till tillägg också med säkerhetsuppdateringar. Det gäller också för teman, men tänk på att uppdateringar till teman kan komma med designändringar som kanske inte passar för din sida. Gemensamt för uppdateringar är att stora versionsskillnader, exempelvis version 3 till version 12 kan medföra stora ändringar, medan små versioner som 3.1 till 3.2 ofta är små ändringar.  

PHP version 

Din sidas PHP-version styrs av det webbhotell som sidan ligger på och kan inte ändras i WordPress direkt, utan måste göras från servern. PHP måste också, precis som andra delar av WordPress, uppdateras med tiden och en för gammal version riskerar säkerhets- och kompabilitetsproblem. Ha en dialog med ditt webbhotell för att försäkra dig om att de använder korrekt PHP-version för WordPress och att de arbetar för att minimera säkerhetsrisker. Många webbhotell erbjuder även dig möjligheten att själv ange vilken version av PHP som du vill använda. 

Återigen är den största risken med att inte uppdatera säkerheten på sidan. Utdaterade versioner av teman, plugin, WordPress och PHP har ofta säkerhetshål som hittas med tiden. De åtgärdas i nyare versioner, men det hindrar inte hackare från att leta efter sidor som fortfarande använder den gamla versionen med sårbarheten. Beroende på vad det är för sårbarhet, kan hackare göra allt från att ta över sidan helt till att skicka besökare vidare till en annan sida. Risken finns även att data kan läcka från något tillägg man använder, och skulle det tillägget råka hantera personuppgifter kan det bli stora juridiska problem. Dataintrång kan också leda till komplett förlust av data från som inte går att återställa. Tänk om alla ordar i din webbutik skulle försvinna, vad gör du då? 

Utöver säkerhetsproblem finns det en rad andra fel som kan vara resultatet av att något på hemsidan är utdaterat. Exempelvis kan WordPress självt uppdateras automatiskt, medan teman och tillägg inte uppdateras alls. Det kan leda till att tilläggen inte längre är kompatibla med WordPress, vilket i värsta fall kan leda till att sidan inte längre är tillgänglig och endast visar ett felmeddelande. Utseende är en annan risk med en utdaterad hemsida. I takt med att webbläsare uppdateras och ändras kan delar och stilinställningar sluta fungera, vilket kan leda till att sidans layout eller funktioner förändras eller slutar fungera helt.  

Prestandaförbättringar uteblir vilket kan leda till att en utdaterad hemsida är långsammare än en uppdaterad hemsida. En långsam hemsida påverkar SEO negativt och kan placera hemsidan lägre i sökresultaten, något vi pratar om i den här artikeln. På sikt kan en utdaterad hemsida leda till högre underhållskostnader då man för eller senare måste uppdatera sidan, vilket kan bli kostsamt beroende på hur utdaterad sidan är. Detta på grund av att det ofta kräver ett större arbete att ta en sida från utdaterad till uppdaterad jämfört med det arbete som krävs för att hålla sidan uppdaterad. Det kan också vara på grund av att sidan kräver mer och mer akut fix för att hålla sidan tillgänglig. 

Vi underhåller flertalet olika WordPress-sidor och utför uppdateringar regelbundet eller när vi bedömer att en sida behöver uppdateras. Säkerhetsuppdateringar görs alltid så snart som det är möjligt, men mindre uppdateringar kan bero på sidans uppbyggnad och funktion. Läs gärna mer om vårt serviceavtal här eller kontakta oss om du vill veta mer

Hej!

Vi ser fram emot att höra från dig och vi lovar att svara så fort vi kan!