Vad är landningssidor och varför behövs dem?

Introduktion När man pratar om landningssidor inom digital marknadsföring, handlar det om att skapa specifika webbsidor för ett visst kundsegment. Detta tillvägagångssätt grundar sig i tanken om att en träffsäker marknadsföring består av specifika erbjudanden till specifika kundsegment. Den ökande användningen av landningssidor kan delvis förklaras av att stora mängder data har blivit tillgängligt under […]